Tri-Pak bensintilsetning.

TriPak

Det er for lengst internasjonalt vedtatt at det skal blandes inn biodrivstoff i bensin
og diesel. På sikt er det forslag om innblanding av hele 30% etanol. (biodrivstoff)

For eldre bilmotorer vil dette være svært skadelig.
Problemene kan fort vise seg allerede ved 5 – 10% innblanding. Dette skyldes at
etanol tærer på gummikomponenter som slanger, membraner, dyse,- og
innsprøytingstetninger, samt korrosjon, og oppbygging av avleiringer fra etanol i
tanker, forgassere og pumper.
Pr. i dag (2017), er vanlig pumpeinnblanding i Norge på 5%. I et nylig inngått
stortingsforlik i mars 2017, er det nå besluttet at det innen 2020 skal være en
etanolblanding på hele 20%. Dette er svært dårlig nytt for bilfolket. Ca.600000
av eldre årgang vil da få store problemer, noe som  nylig har vært gjenstand for
stor oppmerksomhet i media
Her kommer Bensinbooster inn.
Ved tilsetning av 30ml. til hver 50 liter bensin oppnår du;
• Oktanøkning – økt forbrenning og K-beskyttelse. (reduserer soting)
• Reduksjon av Co – Hc verdien; 60 – 80% for biler uten katalysator.
• Reduksjon av Co – Hc verdien; 80 – 100% for biler med katalysator.
• Reduserer drivstofforbruk.
• Ekstrem smørebeskyttelse for ventilseter og styringer.
• Bedret forbrenning, lavere avgasstemperaturer med 5 – 10%
• Blyerstatning.
• Katalysator – kompatibelt.
• Beskytter bensinsystemet mot korrosjon og nedbryting av gummidetaljer
grunnet etanolinnblanding.
• Forlenget levetid på tennplugger.
• Forhindrer oppbygging av belegg i forgassere og bensinsysem ved lagring.
Tri-Pak bensinbooster brukes for alle typer bensinmotorer og 2 takt og E85 etanoldrevne motorer.
1 Flaske er nok til 650 liter drivstoff.
Økt dosering vil gi ytterlige bedret beskyttelse og forhøyd oktanverdi.
For racing benytt 30 ml. pr. 10 liter bensin. Øker oktan med 4 enheter.

Kjøp Tri-Pak her.

Cart
Your cart is currently empty.